Ondanks dat uw huisartspraktijk haar taken kundig en met zorg probeert uit te voeren, kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Zo kunnen er misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt.  Wij stellen het erg op prijs als u dit met de desbetreffende persoon bespreekbaar maakt. Zo kunnen we onvrede en misverstanden ophelderen.
Voor klachten die niet op deze manier zijn op te lossen, zijn we aangesloten bij de klachtencommissie, SKGE.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • u meldt zich bij de assistente en ontvangt van haar het klachtenformulier. Deze kunt u volledig ingevuld weer bij de assistente inleveren of als  u dit wenst opsturen naar onderstaand adres.  Ook liggen er in de wachtruimte formulieren die u kunt gebruiken voor het indienen van een klacht.
  • u neemt rechtstreeks contact op met de SKGE.

Nadat uw klacht bij ons is binnengekomen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De huisarts zal proberen, samen met u, de klacht in een laagdrempelig gesprek op te lossen. Het streven is om de klacht binnen 4 weken te hebben afgehandeld. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen en ontvangt altijd een reactie op uw klacht. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, zullen wij u doorverwijzen naar de landelijke geschillencommissie, waarbij de huisarts is aangesloten, de SKGE.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
088-0229100
info@skge.nl
www.skge.nl